برگزاری کارگاه آموزشی سواد رسانه ای در فضای مجازی در مرکز گیلان (منطقه‌ای)
این کارگاه آموزشی با هدف ارتقای سطح دانایی، توانایی (مهارت)، نگرش فراگیران و حرکت به سوی بهبود و تعالی فردی، شغلی و سازمانی برگزار می‌شود و هدف تخصصی آن درک و تحلیل فراگیران از سواد رسانه‌ای در فضای مجازی به منظور جریان سازی و جریان خوانی خبر با به کارگیری شیوه‌های موج گیری و موج آفرینی در این فضا است.

 این کارگاه آموزشی از تاریخ 98/4/11 تا 98/4/12 به مدت 16 ساعت به صورت منطقه‌ای در مرکز گیلان  در حال برگزاری می­باشد و مدرس آن آقای کاوه منگلی است.

شرکت‌کنندگان در این کارگاه آموزشی سردبیران و دبیران خبر، خبرنگاران، کارشناسان تحقیقات سیاسی و پژوهشگران هستند که از مراکز اردبیل، البرز، زنجان، قزوین، گیلان و مازندران در حال یادگیری می‌باشند.

   فراگیران پس از پایان کارگاه آموزشی بایستی بتوانند ویژگی‌ها و شاخص‌های تولید در فضای مجازی را تشریح کنند، دستور زبان و قالب محتوایی خبر در فضای مجازی را به کار گیرند، با استفاده از شیوه های امنیتی داده ها و اسناد درون رسانه را در فضای مجازی محافظت و مخاطرات، تهدیدها و مزایای فضای مجازی را تحلیل کنند.

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 11 تیر 1398