برگزاری کارگاه"کارگردانی برنامه ‏های کودک" ویژه عوامل تولید برنامه‏ های کودک در سالن جلسات آموزش معاونت سیما
کارگاه "کارگردانی برنامه ‏های کودک" از مورخ 96/9/11 لغایت96/11/14 به مدت 40 ساعت با حضور28نفر ازمخاطبان و مدرس آن جناب آقای ساسان امیرپوردر سالن جلسات آموزش معاونت سیما برگزار می شود.

هدف از برگزاری کارگاه مذکور برنامه‏ سازی مناسب برای کودکان با توجه به حیطه‏ های روان شناسی و اخلاق‏ مداری کودکان است.با توجه به هدف مذکور ضروری است برنامه سازان شناخت دقیقی از ویژگی‏ های مخاطبین کودک داشته باشند تا برنامه ‏های جذاب و متناسب با اهداف مشخص را با در نظر گرفتن ارتقاء، دانش، مهارت و اخلاق والای یک جامعه، برای کودکان بسازند. در همین راستا آموزش معاونت سیما با همکاری کارشناسان حوزه برنامه ‏سازی کودک طراحی محتوایی و اجرای این کارگاه را انجام داد.

در این کارگاه مدرس به بحث و بررسی و انجام کارگاهی سرفصل‏های ذیل می‏پردازند:

-         روان شناسی کودک؛

-         شناخت انواع مخاطبین کودک؛

-         مخاطب فعال و مخاطب منفعل؛

-         انتخاب موضوعات مناسب برای خردسالان، کودکان و نوجوانان؛

-         ساختارها و قالب‏ها و گونه‏ های برنامه ‏سازی؛

-         انواع گونه های تلویزیونی؛

-         ساختارهای جذاب برنامه سازی؛

-         نویسندگی؛

-         شخصیت های نمایشی؛

-         ویژگی های مجری مناسب برنامه ‏های کودک؛

-         زیبایی شناسی دکور برای مخاطبین کودک؛

-         طراحی لباس؛

-         میزانسن؛

-         دکوپاژ مناسب کودکان؛

-         اصول کارگردانی برنامه ‏های کودک؛

-         تداوم در برنامه‏ های کودکان؛

-         مدت زمان و زمان مناسب پخش برنامه ‏های کودک.

پس از پایان کارگاه انتظار می‏رود فراگیران به این توانایی ‏ها دست یابند: تبیین ویژگی های عاطفی- شناختی کودکان و ویژگی های اخلاقی آنان در مراحل رشد، تشخیص نیازهای مناسب خردسال، کودک و نوجوان، توضیح ویژگی های مخاطب فعال و منفعل، تغییر در ساختار برنامه ‏های خردسال، کودک و نوجوان، بسط ویژگی‏های مناسب برنامه کودک، کنترل طراحی صحنه و دکور با رویکرد زیبایی شناسی، بسط اصول کارگردانی برنامه ‏های کودک، اندازه‏ گیری زمان مناسب برنامه‏ های کودک، کنترل ریتم و ضرب آهنگ در برنامه ‏های کودک.

 

پیوستها

تاریخ انتشار: یکشنبه 12 آذر 1396