برگزاری دوره آموزشی تشریح الزامات سیستم مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد ISO 50001:2011در معاونت توسعه و فناوری رسانه
دوره آموزشی تشریح الزامات سیستم مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد ISO 50001:2011با هدف شناخت الزامات سیستم مدیریت انرژی ویژه عناوین شغلی مهندس فنی، مهندس تأسیسات، کمک مهندس تأسیسات و تکنسین تأسیسات از تاریخ 4/30 تا 97/5/1 به مدت 24 ساعت با حضور مدرس دوره آقای قاسم عرب در معاونت توسعه و فناوری رسانه در حال برگزاری است.

      با توجه به انتشار استاندارد بین المللی مدیریت انرژی با عنوان ISO 50001:2011 و وجود تجربیات موفق داخلی و خارجی، سازمان صدا وسیما تصمیم به استقرار سیستم مدیریت انرژی به منظور کاهش هزینه­ ها و افزایش کارآیی و امنیت انرژی و نیز کاهش تصاعدی گازهای گلخانه­ ای و بهبود عملکرد زیست محیطی نموده است. در این دوره فراگیران با مفاهیم استاندارد و پیاده­ سازی آن آشنا شده تا استانداردهای مدیریت انرژی در سازمان ارتقا یابد.

    فراگیران در این دوره با مباحث تشریح ساختار کلان و جنبه­­های فنی و سیستمی سیستم مدیریت انرژی، جایگاه استاندارد ISO 50001در خانواده استانداردهای مدیریت انرژی، تعیین نیازمندی­ها و ارائه روند استقرار سیستم مدیریت انرژی، تشریح الزامات مرتبط با بازنگری انرژی با تمرکز بر ممیزی فنی، خط مبناها و شاخص­های عملکرد انرژی، شناسایی و اولویت­ بندی پروژه­ های صرفه­ جویی انرژی، تشریح نحوه تدوین اهداف کلان، خرد و برنامه­ های اجرایی، تشریح الزامات کنترل عملیات در سیستم مدیریت انرژی، تشریح الزامات طراحی و خرید و نقش آنها در بهبود عملکرد انرژی سازمان، الزامات پایش و اندازه ­گیری و آشنایی با ابزارهای تحلیل اطلاعات انرژی و تشریح الزامات ممیزی داخلی با تمرکز بر نبود انطباق­های سیستم مدیریت انرژی آشنا می­ شوند.

 

 

 

 

 

 

پیوستها

تاریخ انتشار: یکشنبه 31 تیر 1397