إِنَّا للّه وإِنّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ
به مناسبت درگذشت همكار گرامي مرحومه مغفوره خانم اكرم عبدالهي مراسم یادبودی برگزار می شود:

تاریخ انتشار: شنبه 14 بهمن 1396