برگزاری کارگاه آموزشی « کاربرد آینده‌پژوهی در رسانه» در مرکز سمنان
کارگاه آموزشی کاربرد آینده‌پژوهی در رسانه با هدف آشنایی فراگیران با مقوله آینده پژوهی و بهره ­گیری از این دانش به عنوان ابزاری برای مدیریت و سیاست‌گذاری پیش‌نگرانه،در تاریخ 96/6/7 به مدت 8 ساعت در مرکز سمنان درحال برگزاری می­باشد.

در این کارگاه تعداد 26نفر از معاونین ومدیران و کارشناسان مرکز حضور دارند و محتوای آموزشی آن توسط آقای دکترمحمدحسینی مقدم تدریس می‌شود.

از ضروریات تشکیل این کارگاه این است که فراگیران با رهیافتی روش‌مند، فرصت‌ها و تهدیدها را پیش‌بینی کرده و دربارة چگونگی پرداختن به آن‌ها اندیشیده و تصمیمات بهتری اتخاذ می‌کنند.

فراگیران در این کارگاه آموزشی با مباحثی نظیر: بررسی مفهوم آينده و ضرورت توجه به آن، تعاريف آينده‌ پژوهي و آینده پژوه وتبيين ويژگي‌هاي آن، پيش‌بيني و آينده‌نگاري سنت های اصلي آينده‌ پژوهي، گام‌هاي فرآيند آينده‌ پژوهي، مروری بر روش‌هاي پركاربرد آينده‌پژوهی، دستاوردهاي آينده‌ پژوهي برای سازمان‌هاو آينده‌ پژوهي در رسانه آشنا می‌شوند.

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 7 شهریور 1396