نشست تخصصی نگاهی به موضوعات همایش 2018- IBC
پنجمین نشست تخصصی، علمی و آموزشی با عنوان «نگاهی به موضوعات در همایش 2018- IBC[1] »روز شنبه نوزدهم آبان ماه ساعت 10 تا 11 در سالن جلسات ادراه کل آموزش با شرکت 25 نفر از مدیران، کارشناسان و پژوهشگران و با هدف روزآمدی دانش سازمانی، افزایش توان رقابت پذیری، آشنایی کارکنان با کاربری مقوله های علمی در مباحث آموزشی و... برگزار شد.

همایش IBC [2]آخرین روند صنعت رسانه، بازیگران کلیدی این صنعت، مقالات تخصصی هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، فضای مجازی، نوآوری در ارتباطات آینده شیوه های مصرف رسانه ای مردم و... توسط آقای مهندس محمدحسن بحرینی، مدیر آموزش معاونت توسعه و فناوری رسانه ارائه شد و در پایان، همکاران به بحث و تبادل نظر درخصوص چالش های صنعت رسانه پرداخته و راهکارهای برون رفت از آن را برشمردند.

مطالب این نشست در قالب های PDF و PPT در پایگاه اینترنتی اداره کل آموزش در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.

لازم به یادآوری است که پیش­تر چهار نشست تخصصی با عناوین «یادگیری موبایلی»، «شیوه های ارائه مطالب علمی و تخصصی»، «یادگیری سازمانی» و «آینده پژوهی و کاربردهای آن» در اداره کل آموزش برگزار شده است.

[1] https://www.ibc.org/

[2] IBC توسط صنعت، برای صنعت اداره می شود و متعلق به شش سازمان بین المللی پیشرو است: IABM، IEEE، IET، RTS، SCTE و SMPTE است.

 

نگاهی به موارد طرح شده در سمینارهای IBC 2018

نگاهی به موارد مطرح شده در سمینارهای IABM در همایش IBC2018  

پیوستها

تاریخ انتشار: شنبه 19 آبان 1397