برگزاری کارگاه " نویسندگی برای رادیو " در مرکز خراسان رضوی
کارگاه "نویسندگی برای رادیو" از تاریخ97/10/7 تا 97/10/10 به مدت 32 ساعت با حضور 18 نفر از مخاطبین و مدرس آن جناب آقای رضا ساکی در مرکز خراسان رضوی بــرگزار می‏شود.

طرح محتوایی کارگاه توسط کارشناسان اداره کل آموزش در بخش طراحی آموزشی با هدف شناخت اصول نویسندگی رادیویی تهیه و تدوین شده است.

  با توجه به شبکه‏ های متعدد رادیویی و ماندگاری و حفظ مخاطبین رادیو، متن‏های پرمایه و جذاب می‏تواند این ماندگاری را به وجود بیاورد. به همین علت پرورش نویسندگان خلاق برای نوشتن متن‏ های تأثیرگذار و پرمحتوا با در نظر داشتن نیاز مخاطبین و با بکارگیری مهارت ‏های نگارش و شناخت از علم معانی یکی از مهمترین ضرورت‏ های برگزاری کارگاه مذکور بوده است.  

 در این کارگاه مدرس به بحث و بررسی و انجام کارگاهی سرفصل‏های ذیل می ‏پردازند:

-         نویسنده کیست و هدف از نوشتن چیست؟

-         تبادل اندیشه

-         رساندن پیام

-         انواع نوشته

-         مثلث طلای نوشتن

-         علوم بلاغی (علم معانی، بیان در نویسندگی، علم بدیع)

-         کلام فصیح

-         کلام بلیغ

-         زبان نوشتار (زبان ادبی، زبان رسمی)

-         زبان معیار

-         زبان روزمره یا محاوره

-         زبان عامیانه

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 10 مهر 1397