برگزاری دوره آموزشی مقدماتی تعمیر منابع تغذیه سوئیچینگ
دوره آموزشی مقدماتی تعمیر منابع تغذیه سوئیچینگ با هدف آشنایی فراگیران با ساختار منابع تغذیه سوئیچینگ و مدارات محافظ، درساختمان امام رضا (ع)در حال برگزاری است.

دوره آموزشی مقدماتی تعمیر منابع تغذیه سوئیچینگ با هدف آشنایی فراگیران با ساختار منابع تغذیه سوئیچینگ و مدارات محافظ، درساختمان امام رضا (ع)در حال برگزاری است.

این دوره آموزشی با شرکت مهندسین فنی و کمک مهندس صدا و تصویر از تاریخ 17الی 28تیر  به مدت 36 ساعت، توسط مدرس دوره  آقای مهندس مسعود علیخانی اجرامی‏ شود.

فراگیران در این دوره آموزشی با مباحث مروری بر منابع تغذیه ، پارامترهای تاثیر گذار بر کیفیت منابع تغذیه ، ضریب تثبیت ولتاژ ، ضریب تثبیت جریان، ضریب تثبیت دما ، ضریب رگولاسیون ولتاژ زمان hold upconvergence time ، بررسی کلی رگولاتورهای خطی و کیفیت آنها ، مدارات محافظ آنها ، تنظیم کننده های سری ، تنظیم کننده های موازی ، مزایا و معایب ، بلوک دیاگرام منابع تغذیه سوئیچینگ ، عملکرد آنها ، بلوک های حفاظتی و جانبی ، اصول تعمیرات مدارات الکترونیکی ، معرفی یکسوسازها در منابع تغذیه سوئیچینگ ، جریان های یورشی و شیوه های مقابله با آنها ، انواع منابع تغذیه سوئیچینگ:  PWM، المان های سوئیچینگ قدرت، المان های یکسو ساز و صافی خروجی، انواع کنترلر و فیدبک، مدارات محافظ ،تغذیه کمکی در منابع سوئیچینگ ، مسائل جانبی درگیر در منابع تغذیه سوئیچینگ شامل: RFI – EMI – PFC ،،FERRITE BEAD، توان های "اکتیو" ، "راکتیو" و "ظاهری" ، نقشه خوانی ، نقشه منبع تغذیه سوئیچینگ (بطور نمونه  نقشه پاور یک PC)آشنا شدند و در انتها به بررسی مزایا،  معایب و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ پرداخته شد.

تاریخ انتشار: یکشنبه 18 تیر 1396