برگزاری کارگاه آموزشی تصویربرداری خبری در مرکز کرمان
این کارگاه آموزشی با هدف ارتقای سطح دانایی، توانایی (مهارت)، نگرش فراگیران و حرکت به سوی بهبود و تعالی فردی، شغلی و سازمانی و با هدف افزایش دانش و مهارت تکنیکی تصویربرداران برای خلق تصاویر ناب و کمک به محتوای خبر و بهبود کیفیت برنامه های خبری تلویزیون از تاریخ 97/5/27 تا 97/5/30 به مدت 32 ساعت در حال برگزاری است.

تدریس این کارگاه بر عهده آقای مجید شاهپوری است.

شرکت‌کنندگان در این کارگاه آموزشی تصویربرداران، دبیران و سردبیران خبر می‌باشند که  از مراکز خراسان جنوبی، خلیج فارس، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان و یزد به صورت منطقه‌ای در مرکز  کرمان در حال یادگیری می‌باشند.

   فراگیران پس از پایان کارگاه آموزشی بایستی بتوانند مختصات تصویری (نوردهی، کنتراست، رنگ، عمق میدان، عمق، نورپردازی، کمپوزسیون و ترکیب بندی تصویر) را به شکل متناسب با نیاز محتوا و متن خبری بکارگیرند، همزمان با کیفیت تصویر، صدای با کیفیت فنی و زیبایی شناختی متناسب با محتوای خبر ارائه دهند، فرمت ویدئویی را متناسب با کار انتخاب کنند و با دوربین‌های حرفه‌ای تصویربرداری کنند.

پیوستها

تاریخ انتشار: یکشنبه 28 مرداد 1397