برگزاری دوره آموزشی« همیار مدیر»درمرکزآموزشی امام رضا (ع)
دوره آموزشی« همیار مدیر» با هدف آگاهی نسبت به جایگاه و نقش حساس و مهم متصدیان دفاتر سازمان برای ایجاد رفتار حرفه‌ای و خلاقیت شغلی و شناخت شیوه‌های به­کارگیری مدیریت اسناد و مدیریت نظام بهسازی و آراستگی و تداوم در توانمندی های ادراکی، فنی و مهارت های ارتباطی از تاریخ 97/4/4 تا 97/5/13 به مدت 22 ساعت در مرکز آموزشی امام رضا (ع) در حال برگزاری می‌باشد.

در این دوره آموزشی تعداد 38 نفر از متصدیان دفاتر شاغل در تهران حضور دارند ومحتوای آموزشی آن توسط آقای عباس ابراهیمی تدریس می‌شود.

بسیاری از متصدیان دفاتر، معلومات حرفه­ای خود را صرفاً از طریق تجربه و یا آموزش­های کوتاه­ مدت کسب کرده­اند، در شرایطی که نیازمند توانمندی های ویژه­ای در زمینه ­های فنون مرتبط با شغل خود می باشند. بنابراین ضرورت برگزاری این دوره آموزشی افزایش شناخت سازمانی، سطوح و اهداف آن، برقراری روابط انسانی بر پایه رفتار سازمانی، بکارگیری مناسب از نرم افزارهای مرتبط، توجه کردن به اصول رفتار حرفه ای، ایجاد نظم و انضباط در محیط کاری و افزون بر آن آگاهی داشتن بر چیدمان صحیح و مناسب وسایل و تجهیزات اتاق کار، تکریم ارباب رجوع و تعامل درست با همکاران است، که باعث اثر بخشی مناسب در فرآیند کاری آنان خواهد شد.

فراگیران در این دوره با مباحثی نظیر:کلیات سازمان و مدیریت، تعریف سازمان، مؤلفه های سازمان و هرم سازمانی تعریف مدیریت، رده بندی و دسته بندی مدیران، مهارت های مدیران و نمودار آن ، تعریف سیستم و تفکر سیستمی در مدیریت،شناخت سیستم، اجزا سیستم، ارتباط بین اجزا سیستم و محیط سیستم، طبقه‌بندی سیستم‌ها، آنتروپی (بی‌نظمی، آشفتگی)، جایگاه و وظایف همیار مدیر (مسئول دفتر)، مهارت‌های مسئول دفتر، وظایف مسئول دفتر، برقراری روابط بین مدیر، همکاران و ارباب رجوع، برنامه‌ریزی برای مأموریت مدیر و برگزاری جلسات، کارتابل و معرفی برنامه‌های کاربردی، حفاظت از اطلاعات، شخصیت تلفنی و نحوه پاسخگویی، شیوه صحیح مکاتبات رسمی اداری، مدیریت اسناد،  مباحث اخلاقی و حرفه‌ای،مدیریت نظام بهسازی، پاكيزه سازي، نظم و ترتيب، استانداردسازي و انضباط آشنا می‌شوند.

 

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 5 تیر 1397