برگزاری کارگاه آموزشیSTM1 در معاونت توسعه و فناوری رسانه
کارگاه آموزشی STM1 با هدف ارتقای سطح دانایی، توانایی (مهارت)، نگرش فراگیران و حرکت به سوی بهبود و تعالی فردی، شغلی و سازمانی ویژه عناوین شغلی مهندس فنی و کمک مهندس و تکنسین فرستنده از تاریخ 2 تا 98/6/6 به مدت 20 ساعت با حضور مدرس کارگاه آقای عبدا... بیگی در معاونت توسعه و فناوری رسانه در حال برگزاری است.

     پس از تصویب طرح ارتباط تهران با مراکز استان ها در بستر STM1 و راه اندازی و برقراری ارتباط در این بستر بین تهران و مراکز استانی، لازم شد تا همکاران اداره کل ارتباطات زمینی سازمان توانمندی لازم را برای استفاده از این پروژه و تجهیزات آن به دست آورند و همچنین از پروتکل های دخیل در این پروژه آگاهی یابند. بنابراین برگزاری این کارگاه آموزشی ضروری است.

    فراگیران در این کارگاه آموزشی با مباحثِ پروژهSTM1مراکز، نگاهی به نقشه و اطلاعات اجرایی پروژه، ماکس نیمبرا مدلNimbra360، انکدر تامسون مدلEM2000، ریماکس تامسون مدل 9030 و سوئیچ سیسکو مدل 2960 آشنا می ­شوند.

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 5 شهریور 1398