برگزاری کارگاه آموزشی «روش‌های مقدماتی و پیشرفته تحلیل محتوای برنامه‌های تلویزیونی» در مرکز آموزشی امام رضا(ع)
کارگاه آموزشی روش‌های مقدماتی و پیشرفته تحلیل محتوای برنامه‌های تلوزیونی،با هدف ارتقای سطح دانش، نگرش و توانایی فراگیران در خصوص کاربردی نمودن گزارش‌های عملکرد اداره کل برنامه‌ریزی محتوایی،از تاریخ 96/8/16 لغایت 96/10/5 به مدت 32 ساعت در مرکز آموزشی امام رضا(ع)درحال برگزاری می­باشد.

در این کارگاه آموزشی تعداد16نفر از پژوهشگران و کارشناسان سیستم شاغل در تهران حضور دارند و محتوای آموزشی آن توسط آقای دکتر خسرو رستمی ارائه می‌شود.

پس از پایان این کارگاه آموزشی، فراگیران با نحوه تحلیل محتوا آشنا شده و عملکرد کمی حوزه‌های پیام را به گزارش‌های کیفی تبدیل می‌کنند؛ ضمن اینکه نقاط ضعف، قوت، چالش‌ها و تهدیدها را شناسایی کرده و برمبنای آن پیشنهادهای کاربردی ارائه می‌دهند.

فراگیران در این کارگاه آموزشی با مباحثی نظیر:کلیات روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، ارتباطی و رسانه‌ای، مرور مختصراصول، اهداف و فنون تحلیل محتوای کلیه رسانه‌ها، تحلیل محتوای برنامه‌های تلویزیونی: اصول، اهداف و فنون، معرفی و تشریح سایر روش‌های تحلیل برنامه‌های تلویزیونی شامل: نشانه‌شناسی، تحلیل گفتمان، تحلیل مکالمه، ارزشیابی و نقد آشنا می‌شوند، همچنین فراگیران با مشارکت و اقدام عملی فردی یا گروهی به تحلیل محتوای یک برنامه خاص تلویزیونی بر اساس آموخته‌ها و مهارت‌های کسب شده در طول دوره آموزش می‌پردازند.

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 16 آبان 1396