برگزاری کارگاه آموزشی سیگنال TS
کارگاه آموزشی سیگنال TSبا هدف ارتقای سطح دانایی، توانایی (مهارت)، نگرش فراگیران و حرکت به سوی بهبود و تعالی فردی، شغلی و سازمانیو آشنایی فراگیران با ساختار کلی سیگنال TSبرگزار شد.

کارگاه آموزشی سیگنال TSبا هدف ارتقای سطح دانایی، توانایی (مهارت)، نگرش فراگیران و حرکت به سوی بهبود و تعالی فردی، شغلی و سازمانی و آشنایی فراگیران با ساختار  کلی سیگنال TSبرگزار شد.

این کارگاه آموزشی با شرکت مهندس فنی- کمک مهندس در تاریخ  96/4/12 به مدت 4 ساعت، توسط مدرس دوره  آقای مهندس محمدرضا فکرکندر معاونت توسعه و فناوری رسانه اجرا شد.

سیگنال TS  سیگنال فشرده سازی صدا و تصویر می باشد که پایه و اساس سیگنال رسانی دیجیتال در سازمان می باشد، بدیهی است آشنایی با پیکره بندی این سیگنال و ساختار آن از نیازهای آموزشی همکاران در حوزه مانیتورینگ می باشد.

فراگیران در این دوره آموزشی با مباحث شناخت Elementary stream- معرفی PES، TS، PS-  شناخت جداول PAT، PMT، SI- آشنایی با فرمت ASI- آشنایی با ساختار H.E. و مالتی پلاکس آشنا می‏شوند .

تاریخ انتشار: شنبه 17 تیر 1396