برگزاری کارگاه آموزشی صدابرداری دیجیتال درمرکز یزد
کارگاه آموزشی صدابرداری دیجیتال با هدف مهارت آموزی فراگیران با نحوه صدابرداري ديجيتال به منظور بهره برداري بهينه از سخت افزارها و نرم افزارهادر مرکز یزد به صورت منطقه‌ای از مراکز یزد، کیش، خلیج فارس و کرمان در حال برگزاری است.

کارگاه آموزشی صدابرداری دیجیتال با هدف مهارت آموزی فراگیران با نحوه صدابرداري ديجيتال به منظور بهره برداري بهينه از سخت افزارها و نرم افزارهاي از تاریخ 96/8/20 لغایت 96/8/24 توسط مدرس دوره آقای وحید مهری به مدت 40 ساعت ویژه صدابرداران و متصدیان صدادر مرکز یزد به صورت منطقه‌ای از مراکز یزد، کیش، خلیج فارس و کرمان در حال برگزاری است.

فراگیران پس از پایان دوره بایستی بتوانند نحوه تبدیل صدای آنالوگ به دیجیتال ،نحوه کار با میکسرهای صدای دیجیتال وامکانات و قابلیت های نرم افزارهای صدای دیجیتال را توضیح دهند و نهایتا یک برنامه رادیویی را ضبط و میکس نمایند.

پیوستها

تاریخ انتشار: شنبه 20 آبان 1396