برگزاری دوره تعمیر و نگهداری فرستنده نوتل
دوره تعمیر و نگهداری فرستنده نوتل با هدف اصول عیب یابی، تعمیر و نگهداری از فرستنده رادیویی نوتل، درمرکز یزددر حال برگزاری است.

این دوره آموزشی بنا به درخواست مرکز یزد طراحی شده است. به دلیل اینکه در حال حاضر از یک ایستگاه رادیویی ( فرستنده نوتل) برای ارسال و دریافت صدای استانی و رادیو ایران استفاده می شود و ایستگاه  های مجاور به منظور کاهش هزینه های جانبی خاموش گردیده است، برگزاری این دوره آموزشی برای کمک مهندسین و تکنسین فرستنده ضرورت دارد. تعمیرات اساسی فرستنده نوتل و نگهداری آن به منظور کاهش هزینه ها و جلوگیری از قطعی سیگنال از مباحث اصلی این دوره آموزش می باشد.

این دوره آموزشی با شرکت کمک مهندس و تکنسین فرستنده در حوزه فرستنده های رادیویی از تاریخ 13 الی 17 آبان  به مدت 30ساعت، توسط مدرس دوره  آقای مهندس مرتضی طاهری اجرامی‏شود.

فراگیران در این دوره آموزشی با بلوک دیاگرام فرستنده، طبقه منبع تغذیه AC/DC، طبقه اکسایتر ، طبقه RF DRIVER، طبقه قدرت RF، طبقه کنترل و مونیتور آشنا می‏شوند.

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 16 آبان 1396