برگزاری کارگاه آموزشی اصول خبرنویسی دراداره کل اخبار صدا
کارگاه آموزشی اصول خبرنویسی، ویژه سردبیران و دبیران خبر اداره کل اخبار صدا از تاریخ 96/8/6 با حضور مدرس کارگاه آقای رضا اسماعیلی در اداره کل اخبار صدا در حال برگزاری است.

     این کارگاه آموزشی با هدف ارتقای سطح آگاهي و توانایی (مهارت) سردبیران و دبیران خبر اداره کل اخبار صدا به منظور بهبود سطح کيفي اخبار و دستیابی به یک فرم واحد در نگارش خبر طراحی شده است.

     براي جلوگيري از نگارش خبر به صورت کلیشه ­ای و صرفا براساس تجربه شخصی و بدون داشتن یک فرم واحد و نیز برای ایجاد زمينه بروز خلاقيت­ها و نوآوري ­های سردبیران و دبیران خبر به منظور جذب هر چه بیشتر مخاطبان، آموزش اصول خبرنویسی ضرورت دارد.

    فراگیران در این کارگاه با مباحث بازخوانی سبک ­های نگارش اخبار و تکنیک­های خبرنویسی پیشرفته آشنا می­شوند.

پیوستها

تاریخ انتشار: یکشنبه 7 آبان 1396