برگزاری کارگاه آموزشی« نمایه ­سازی منابع دیداری شنیداری » در مرکز آموزشی امام رضا (ع)
کارگاه آموزشی نمایه­ سازی منابع دیداری شنیداری در سازمان با هدف تخصصی توانمندسازی فراگیران با شیوه ­های کارآمد در حوزه ذخیره سازی ­و بازیابی منابع دیداری و شنیداری (نمایه­ سازی) طراحی شده است و از تاریخ 97/12/14 تا 97/12/18 به مدت 24 ساعت در مرکز آموزشی امام رضا (ع) در حال برگزاری می ­باشد.

در این کارگاه آموزشی تعداد 27 نفر از آرشیویست کتابداران شاغل در تهران حضور دارند و محتوای آموزشی آن توسط آقای علی قدیمی تدریس می‌شود.

از آنجایی که بخشی از وظایف تخصصی آرشیویست کتابدار، سازماندهی منابع دیداری شنیداری با بهره ­گیری از فنون و استانداردهای علمی و تخصصی است، ­تا بواسطه­ آن بتواند دسترسی موضوعی و محتوایی به منابع را برای برنامه­ سازان و استفاده­ کنندگان فراهم آورد و یکی از روش­های علمی در سازماندهی و ذخیره سازی منابع، نمایه ­سازی است؛ لذا افزایش شناخت و مهارت تخصصی در نمایه ­سازی منابع دیداری شنیداری مانع از ایجاد اختلال در دسترسی موضوعی به آرشیوها می شود و به صورت مستقیم بر بهره­ گیری برنامه ­سازان از آرشیو تأثیر گذاشته و باعث افزایش کیفیت برنامه­ سازی و پاسخگویی مناسب به نیازهای برنامه سازان می­شود.

 فراگیران در این کارگاه آموزشی با مباحثی نظیر: نمایه شامل تعریف نمایه، ضرورت و هدف نمایه­ سازی، تاریخچه نمایه‌ سازی شامل انسانی (دستی)، با کمک رایانه یا نیمه خودکار، رایانه ای یا خودکار (تشخیص گفتار و بازشناسی تصویر)،انواع روش های نمایه­ سازی شامل همارایی (پس همارا و پیش همارا)، واژگانی (کنترل شده، طبیعی یا اشتقاقی و آزاد) و روش تنظیم (الفبایی، زمانی، رده­ای یا موضوعی)، فرآیند نمایه ­سازی شامل سیاست ­گذاری و تعیین خط ­مشی، تحلیل موضوع و محتوای مدرک، تخصیص کلید واژه/ مدخل و برقراری پیوند مفهومی بین مدخل ­ها/ توصیف گرها، موتورهای کاوش و شیوه های نمایه ­سازی در محیط های دیجیتالی، نرم افزارهای نمایه­ سازی (نرم­ افزارهای حرفه­ ای و غیر حرفه ­ای)، ارزیابی نمایه شامل جامعیت ومانعیت، ریزش کاذب، استفاده از شاخص‌های ارتباطی در نمایه ­سازی(ربط نما – نقش)، ارزیابی نظام موجود از دید کاربران، اصطلاح نامه شامل تعریف و اهداف اصطلاح نامه، روابط میان اصطلاحات شامل هم ارزی، سلسله‌مراتبی (اعم و اخص)، هم بسته یا همانند و ساختار اصطلاح نامه و نمایه سازی منابع پایه در آرشیوهای سازمان آشنا‌ می ­شوند.

 

پیوستها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 15 اسفند 1397