برگزاری کارگاه آموزشی«داروهای پرخطر و مشابه» در مرکز بهداشت و درمان سازمان
به همت مرکز بهداشت و درمان سازمان کارگاه آموزشی« داروهای پرخطر و مشابه ویژه پزشک، پرستار، ماما و بهیار در تاریخ‌ 97/6/12 به مدت 4 ساعت توسط آقای دکتر فرهاد رحمتی در سالن کنفرانس مرکز برگزار شد.

 هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی به روزرسانی و ارتقاء سطح علمی همکاران در خصوص داروها، تداخلات دارویی و داروهای پر خطر است.

در کلاس به طرح مباحثی نظیر: تعریف داروهای پرخطر، داروهای مشابه، خطاهای دارویی از نوع لاسا، تداخلات دارویی، داروهای پرتجویز و بررسی چندین نمونه کیس استادی پرداخته شد.

شایان ذکر است این کارگاه برای گروه دیگری از مخاطبین در تاریخ  97/6/19 به مدت 4 ساعت آموزش تئوری و عملی برگزار خواهد شد.

پیوستها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 14 شهریور 1397