برگزاری دوره آموزشی « کاربرد آینده‌پژوهی در رسانه» در مرکز قزوین
دوره آموزشی کاربرد آینده‌پژوهی در رسانه با هدف آشنایی فراگیران با مقوله آینده پژوهی و بهره ­گیری از این دانش به عنوان ابزاری برای مدیریت و سیاست‌گذاری پیش‌نگرانه،در تاریخ 96/6/22 به مدت 8 ساعت در مرکز قزوین درحال برگزاری می­ باشد.

در این دوره آموزشی تعداد 27 نفر از معاونین و مدیران مرکز حضور دارند و محتوای آموزشی آن توسط آقای دکتر علیرضا کی‌قبادی تدریس می‌شود.از ضروریات تشکیل این دوره این است که فراگیران با رهیافتی روش‌مند، فرصت‌ها و تهدیدها را پیش‌بینی کرده و دربارة چگونگی پرداختن به آن‌ها اندیشیده و تصمیم‌های بهتری اتخاذ می‌کنند.

فراگیران در این دوره آموزشی با مباحثی نظیر:بررسی مفهوم آيندهوضرورتت وجه به آن، تعاريف آينده‌پژوهي و آینده پژوه و تبيين ويژگي‌هاي آن، پيش‌بيني و آينده‌نگاري سنت های اصلي آينده‌ پژوهي، گام‌هاي فرآيند آينده‌پژوهي، مروری بر روش‌هاي پركاربرد آينده‌پژوهی، دستاوردهاي آينده‌پژوهي برای سازمان‌هاو آينده‌پژوهي در رسانه آشنا می‌شوند.

پیوستها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 22 شهریور 1396