برگزاریکارگاه آموزشی استاندارد DVBT-T2در معاونت توسعه و فناوری رسانه
کارگاه آموزشی استاندارد DVBT-T2 با هدف آشنایی فراگیران با پارامترهای فرستنده ­های دیجیتال و استاندارد DVBT-T2 تلویزیونی، ویژه عناوین شغلی مهندس فنی، کمک مهندس فرستنده (در ایستگاه­ های فرستنده­ پرقدرت 3kw تلویزیونی) از تاریخ 11 تا 97/6/13 به مدت 18 ساعت با حضور مدرسان کارگاه آقایان سعید فعالیت و مجید فرخ ­فر در معاونت توسعه و فناوری رسانه برگزار شد.

      با توجه به وسعت و پیچیدگی سیگنال­ رسانی، نمایندگان ارزیابی در مراکز به عنوان ناظر می­ بایست با تمامی حوزه­ های فنی آشنا شوند تا در صورت اختلال در پخش سیگنال و قطعی آن، واحد ارسال سیگنال را تشخیص و اعلام نمایند تا مشکل قطعی به موقع شناسایی و سریعا رفع عیب شود. بنابراین برگزاری این کارگاه ضروری می ­نماید.

    فراگیران در این کارگاه با مباحث پخش دیجیتال زمینی، مفاهیم علمیDVBT-T2  (شامل مدولاسیون، کدینگ و ...)، فرستنده ­های دیجیتال، مفاهیم سیستم آنتن و دکل و مبانی انتشار و کانال انتشارآشنا شدند.

پیوستها

تاریخ انتشار: یکشنبه 15 مهر 1397