برگزاری کارگاه آموزشی « آ شنایی با مبانی پارادایمی و کاربرد روش‌های کمی وکیفی تحقیق در علوم انسانی »
برگزاری کارگاه آموزشی « آ شنایی با مبانی پارادایمی و کاربرد روش‌های کمی وکیفی تحقیق در علوم انسانی »

اداره کل آموزش سازمان کارگاه آموزشی « آ شنایی با مبانی پارادایمی و کاربرد روش‌های کمی وکیفی تحقیق در علوم انسانی » را در تاریخ چهار شنبه 96/6/1 از ساعت 10 الی 17 برگزار می کند.

برای مشاهده کتاب فلسفه روش تحقیق در علوم انسانی کلیک کنید

تاریخ انتشار: دوشنبه 30 مرداد 1396