دوره آموزش راه اندازي و نگهداري لينك هاي مايكروويو NEC5000 و Passolinkدرمرکزخراسان رضوی
دوره آموزشی « راه اندازي و نگهداري لينك هاي مايكروويو NEC5000 و Passolink» با هدف ارتقاء سطح دانش و مهارت فراگیران درخصوص کنترل و مانیتورینگ جهت بهره برداري، نگهداری و رفع مشکلات احتمالی لینک های مایکروویو و جلوگیری از قطعی ناخواسته در مرکز خراسان رضوی برگزار می شود.

  این دوره آموزشی با شرکت مهندسین و کمک مهندسین در حوزه ارتباطات زمین از تاریخ   6 الی 11 آبان به مدت 40 ساعت ، توسط مدرس دوره  آقای مهندس وحید بابایی در حال اجرا است.

اداره كل ارتباطات زميني جهت ارتباط بين مراكز استان ها با فرستنده هاي تلويزيوني از لينك هاي مايكروويو و مشخصاً محصولات شركت NEC با دو نوع  NEC5000 و PasolinkNECاستفاده نموده است و اين محصولات بطور گسترده در سرتا سر كشور و مراكز استان ها و فرستنده هاي تلويزيوني نصب و راه اندازي شده است، كه جهت نگهداري و بهره برداري از اين تجهيزات می بایست پرسنل شاغل در ارتباطات زمینی مراکز استان ها وهمچنین مجریان پروژه های نصب فرستنده ها با اصول وعملکرد اين تجهيزات آشنايي كامل پيدا نمايند.

فراگیران در این دوره با موضوعات مختلف شامل: مقدمه اي برشبکه انتقال مبتنی بر SDH، مفاهيم مربوط به لينك مايكروويو، آنتن، انتشار امواج و محاسبه LINKBudget،لینک رادیویی NEC، الف- ساختار یک فرستنده و گیرنده مایکروویو SDH، ب- ساختار لینک مایکروویوNEC 5000S، ج- ساختار لینک مایکروویوNEC PASOOLINK، د- كانفينگ راديو NEC با استفاده از نرم افزار OffLine tools، طراحی شبکه مایکروویو  (NEC NETWORK) ، الف- مباني شبكه  ، ب-معرفي نرم افزارPNMT ،کانفیگ رادیو NEC، ج-شبیه سازی شبکه مایکروویو NEC ( نرم افراز Netconf ) ، د-کنترل و مانیتورینگ جامع  (نرم افزار PNMS ) ، بهره برداري و نگهداري لينك مايكروويوNEC ، الف-نگهداری لینک مایکروویو  NEC 5000s ، ب-نگهداری لینک مایکروویو  NEC PASSOLINK ، ج-راه اندازی کنترل و مانیتورینگ جامع لینکهای مایکروویو NEC در مراکز استانها ، د-یکپارچه سازی مانیتورینگ شبکه لینکهای مایکروویو و ماکس NIMBRA و انتقال آن از طریق بستر ماکسهای NIMBRAو مطالب کاربردی آن آشنا میشوند.

پیوستها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 10 آبان 1396