برگزاری کارگاه آموزشی«کاربردموسیقی ایرانی در رادیو»
کارگـــاه آموزشی کاربرد موسیقی ایرانی دررادیو مورخ 97/5/23 الی97/6/13 به مدت10 ساعت درآموزش معاونت صدا در حـــال برگزاری می ‏باشد.

 هدف از بـرگزاری این کارگاه ارتقای سطح دانش، مهارت و نگرش تهیه کنندگان و ارزیابان برنامه رادیو در مورد کاربرد موسیقی ایرانی در برنامه ‏ها می‏ باشد.
در ایــن کارگاه تعداد 18نفر از ارزیابان و تهیه‏ کنندگان رادیــو حضور دارنــــد و محتوای آموزشی آن توسط آقای وحید رستگاری تدریس می‏شود.

 به دلیل نیاز مخاطبان به موسیقی ایرانی، رسانه ملی برای بکارگیری فرهنگ و داشته‏ های ایرانی به این سمت و سو حرکت کرده و درمبحث استفاده و شناخت موسیقی برای رادیو بیشتر به چارچوب مخاطب شناسی روی آورده است. با توجه به اینکه نشانه‏ های ویژه هنری نهفته در موسیقی هر منطقه از در برنامه‏ ها کمرنگ شده  لذا سعی شده در این کارگاه، به دلیل آشنایی ناکافی برنامه ‏سازان با موسیقی اصیل مناطق مختلف ایران برنامه‏ سازان رادیو را با اساس و شاخه ‏های متنوع موسیقی نواحی و اصول صحیح بکارگیری انواع موسیقی محلی دربرنامه ‏های رادیویی آشنا شوند.

فراگیران در این دوره با مباحثی نظیر: شناخت موسیقی آیینی، شناخت فرم، طنین، سکوت، اصول بکارگیری حالت‏های موسیقی درتدوین برنامه، آشنایی با نظام عروضی، حرکت وحالت های موسیقی، نحوه انتخاب موسیقی مناسب در ژانرهای مختلف برنامه ‏های رادیویی وتلویزیونی.

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 6 شهریور 1397