برگزاری دوره"زیبایی شناسی تصویر" ویژه تصویربردار، نورپرداز و طراح صحنه در سالن جلسات آموزش معاونت سیما
دوره "زیبایی شناسی تصویر" از تاریخ 96/6/19تا 96/6/22 به مدت 16 ساعت با حضور25نفر ازمخاطبان و مدرس آن جناب آقای حمید رضا حافظی در سالن جلسات آموزش معاونت سیما درحال برگزاری است.

هدف از برگزاری دوره مذکور آشنایی با اصول و قواعد زبان بصري، به دست آوردن توانایی در زمینه نقد و ارزیابی تصاویر، کسب توانایی در خلق تصاویر هدفمند با رعایت اصول و قواعد بصری بر اساس اصول زیبایی شناسی تصویر است.

ضرورت دارد افرادي كه در زمينه‏ هاي خلق تصاوير و توليدات سيما فعاليت دارند ، شناخت كافي از اصول و قواعد بصري جهت درك مفاهيم ومعاني داشته باشند زيــرا در رسانه‏ اي كه نخست با تصوير و بعد با كلام ارتباط ايجاد مي كند،‌شناخت اين اصول و قوانين ضرورتي انكار ناپذير مي باشد.اداره کل آموزش در طراحی دوره کوشش نموده محتوایی را تهیه نماید تا فراگیران در جهت ايجاد شناخت اصول و قواعد بصري بتوانند تصاوير را بهتر از گذشته درك نمايند و توانايي ارزيابي و نقد تصاوير را نيز بدست آورند. در همین راستا آموزش معاونت سیما با برنامه ‏ریزی های  اجرایی اقدام به برگزاری دوره نموده است.

در این دوره مدرس به بحث و بررسی سرفصل‏های ذیل می ‏پردازد:

تعاریف و مفهوم زیبایی شناسی و زیبایی شناسی کاربردی؛ تصاویر هدفمند، اهمیت دانش بصری؛ادراک بصری، روانشناسی چشم خلاق؛ نگاهي گذرا به تجربيات بصري بشر از 30000 سال قبل تا دوره رنسانس، از رنسانس تا هنر معاصر؛سبك اكسپرسيونيسم مبالغه در عناصر بصري؛ مفاهیم کادر، شناخت عناصر بصری؛ نقطه و نقطه قوي، خطوط غالب، خط افقي، خط عمودي، خط مايل، خط منحني و ديگر خطوط؛ سطوح، مثبت، منفی، هندسی و نامشخص؛سطح دايره اي، مربع شکل، سطح مربع، مثلثی و دیگر سطوح؛بعد سوم ، پرسپكتيو، نشانه هاي بصري ژرفا نمايي؛ژرفا نمايي و شيوه هاي مختص سينما و تلويزيون.

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 21 شهریور 1396