برگزاری کارگاه آموزشی صدابرداری دیجیتال درمرکز مهاباد
کارگاه آموزشی صدابرداری دیجیتال با هدف مهارت آموزی فراگیران با نحوه صدابرداري ديجيتال به منظور بهره برداري بهينه از سخت افزارها و نرم افزارها به صورت منطقه ای از تاریخ 97/4/2تا 97/4/6در حال برگزاری است.

کارگاه آموزشی صدابرداری دیجیتال با هدف مهارت آموزی فراگیران با نحوه صدابرداري ديجيتال به منظور بهره برداري بهينه از سخت افزارها و نرم افزارهااز تاریخ 97/4/2 تا97/4/6 توسط مدرس کارگاه آقای امید انصاری به مدت 40 ساعت ویژه صدابرداران و متصدیان صدادر مرکز مهابادبه صورت منطقه‌ای از مراکز اردبیل، اراک، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و مهاباد در حال برگزاری است.

فراگیران پس از پایان دوره بایستی بتوانند نحوه تبدیل صدای آنالوگ به دیجیتال ، نحوه کار با میکسرهای صدای دیجیتال وامکانات و قابلیت های نرم افزارهای صدای دیجیتال را توضیح دهند و نهایتا یک برنامه رادیویی را ضبط و میکس نمایند.

پیوستها

تاریخ انتشار: دوشنبه 4 تیر 1397