دوره آموزشی مستند مشاهده گر در معاونت سیما
دوره آموزشی « مستند مشاهده گر» با هدف شناخت فراگیران از تولیدات مستند مشاهده گر و بداهه پرداز در کنار فرم های ثابت و کلاسیک به منظور ارتقای سطح توانایی مستندسازان در راستای ایجاد نگاه جدید و تاثیرگذاردر سالن آموزش معاونت سیما برگزار شد.

 تناسب نداشتن محتوای تولیدات مستند با اسناد موجود و بی توجهی برنامه های مستند به فرم و محتوا و تقابل آن با ژانرهای داستانی که در بردارنده ی میزان، شکل و چهارچوب معین هستند، موجب برداشت های یک سونگرانه همراه با پیش داوری از واقعیت شده است. همچنین بی توجهی به مواردی همچون بداهه پردازی و پیروی از فرم های ثابت و تکراری منتج به تمرکز اغراق آمیز مستندساز به پرتره و چهارچوب های ذهنی خود در تولیدات شده است. نظر به اینکه یکی از آثار و نتایج تولیدات مستند ارتقاء سطح شناخت و عمق بخشیدن به بینش افراد نسبت به محیط پیرامونشان می باشد لذا ضروری است مستند سازان به منظور بالا رفتن جسارت و خطرپذیری در بروز تنوع و خلاقیت در تولیدات مستند و ایجاد نوعی نگاه جدید و تاثیرگذار در این گونه تولیدات مهارت های لازم را کسب کنند و در تولیدات مستند به درستی استفاده کنند.

این دوره آموزشی با شرکت تهیه کنندگان، کارگردانان، فیلمنامه نویسان و گزارشگران تلویزیونی از تاریخ 24مهر الی 29 آبان 1397 به مدت 20 ساعت  توسط مدرس دوره  جناب آقای دکتر اُرُد زند برگزار شد.

فراگیران در این دوره با موضوعات مختلف شامل:نمونه کار مدرس در ارتباط با فرم و محتوا ، ویژگی های آن، چگونگی رسیدن به فرم / تحقیق چیست؟ میزان تاثیر تحقیق، میزان تاثیر بداهه / میزان بکارگیری فرم های جدید و میزان بکارگیری به روش معمول و پایبندی به روش معمول در تولید مستند / نوع نگاه جدید به سینما و میزان اثربخشی آن در تولید مستند / تفاوت مستند داستانی با کارگردانی و تصویربرداری در مستندسازی / تفاوت روایت گویی فیلم مستند و داستانی / میزان باورپذیری در مستند سازی آشنا شدند.

پیوستها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 30 آبان 1397