برگزاری دوره آموزشی« پیاده‌سازی برنامه تضمین کیفیت در آموزش»
دوره آموزشی« پیاده‌سازی برنامه تضمین کیفیت در آموزش»با هدف ارتقای سطح دانش، نگرش و مهارت کارشناسان و برنامه‌ریزان آموزش در زمینه ارزیابی و پایش فرآیند آموزش و بررسی روش‌های اجرایی و تدوین برنامه تضمین کیفیت، روز یکشنبه تاریخ 96/12/20 به مدت 8 ساعت در مرکز آموزشی امام رضا(ع)برگزارشد.

 در این دوره آموزشی 33 نفر از مدیران و کارشناسان آموزش شاغل در اداره کل آموزش و معاونت‌های سازمان حضور داشتند وتدریس آن بر عهده آقای دکتر اباصلت خراسانی بوده است.

آموزش منابع انسانی، غالباً به لحاظ کیفیت و تدوین استانداردهایی برای تضمین کیفی آن با چالش‌ها و مشکلاتی روبرو می‌باشد؛ به منظور تجزیه و تحلیل کیفیت آموزش لازم است به آن از دید یک خدمت نگریسته شود، از این رو استانداردهای تضمین کیفیت از قبیل ISO10015، IWA2، ISO 29990/ ANSINTA /برای آموزش و بهسازی منابع انسانی تدوین شده است. این دوره با هدف انجام فعاليت‌های تضمين کيفيت و رسيدن به حد قابل قبول آن، برای کارشناسان و برنامه‌ریزان آموزش طراحی وبرگزار شده است.

فراگیران در این دوره آموزشی با مباحثی نظیر: وظیفه مدیران و کارشناسان آموزش، مهمترین دلایل توجه کم به آموزش، جایگاه آموزش در استانداردهای کیفیت، معرفی استانداردهای آموزش و بهسازی، فرآیند استاندارد 29990، نیازسنجی آموزشی در استاندارد ایزو 10015، مدل‌های نیازسنجی استاندارد شغل، منابع ارزیابی با منطق 360 درجه آشنا شدند و در پایان دوره کار گروهی با موضوع« نیازسنجی بر اساس استاندارد شغل»انجام شد.

 

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 22 اسفند 1396