اعلام نتایج آزمون های زبان فارسی، انگلیسی و عربی به اداره کل منابع انسانی
نتایج آزمون‌های زبان فارسی، انگلیسی، عربی تهران و مراکز که در اردیبهشت‌ماه سال جاری برگزار شد برای اعمال در احکام حقوقی همکاران به اداره کل منابع انسانی اعلام شد.

بر اساس اعلام مدیریت ارتباطات آموزشی پس از بررسی دقیق حدود 300 اعتراض و درخواست تجدید نظر نمرات آزمون های فارسی، انگلیسی و عربی در نهایت نتایج نهایی مشخص و اعلام شد. براساس این گزارش نمره فعلی ثبت شده در پرونده آموزشی همکاران نمره نهایی تلقی می شود.در آزمون‌های زبان فارسی، انگلیسی و عربی به‌طورکلی 642 نفر از همکارانی حدنصاب نمره قبولی را کسب کرده‌اند که لیست مشخصات و نمره 447 نفر قبول‌شدگان آزمون زبان فارسی،88 نفر آزمون زبان انگلیسی و 107 نفر آزمون زبان عربی طبق نامه شماره 9410/27820/م تاریخ 1397/3/6 برای اعمال در احکام حقوقی و ترفیعات همکاران به اداره کل منابع انسانی اعلام شد.

این نتایج نشان می دهد تعداد قبول شدگان آزمون زبان فارسی نسبت به دوره قبلی 82 درصد افزایش داشته است که علت مهم آن برگزاری دوره آمادگی آزمون زبان فارسی در تهران و مراکز و استفاده همکاران از فایل های صوتی کلاس در سایت اداره کل آموزش بود.

نوبت بعدی آزمون های زبان فارسی، انگلیسی و عربی از تاریخ 10 الی 14 آذر ماه برگزار خواهد شد.

تاریخ انتشار: سه شنبه 8 خرداد 1397