برگزاری دوره آموزشی متمرکز«آشنایی با قوانین، مقررات و فرآیندهای اداری» در مرکز آذربایجان شرقی
دوره آموزشی آشنایی با قوانین، مقررات و فرآیندهای اداری با هدف آشنایی فراگیران در به کاربردن و تطبیق مناسب قوانین و مقررات اداری در روند اداری سازمان از تاریخ 97/8/29 تا 97/9/1 به مدت 24 ساعت در مرکز آذربایجان شرقی برگزار شد.

در این دوره آموزشی تعداد 31 نفر از کارشناسان اداری، کارمندان اداری و کارمندان خدمات عمومی شاغل در 12 مرکز سازمان حضور داشتند و محتوای آموزشی آن توسط آقای داود خلیلی ارائه شد.

قوانین و مقررات اداری مهمترین ابزار برای کارکنان شاغل در واحدهای اداری سازمان است. در حال حاضر قوانین ­و مقررات در سازمان و سایر قوانین عمومی کشور تقریباً به یک غنائی رسیده اند، اما کارمندان و کارشناسان اداری در چگونگی بهره برداری از این قوانین دچار کاستی و نقصان می باشند. قوانین درون سازمانی و خاص سازمان صدا و سیما مربوط به گذشته دوری است و به طور اصولی نیازمند اصلاح و بازنگری می باشد. به دلیل به روز نبودن این قوانین، همکاران و کارشناسان برای اجرای آن دچار ابهام می شوند که در این مهم مقرر است از این ابهام ها کاسته و  تلاش برای برطرف سازی آن صورت پذیرد.

 فراگیران در این دوره آموزشی با مباحثی نظیر: نقش،جایگاه و مسئولیت فردی و اجتماعی همکاران اداری در سازمان، الزامات آگاهی از قوانین، مقررات و نحوه صحیح اجرای فرآیندهای اداری، جایگاه ضوابط در نگهداشت سرمایه انسانی، قوانین، مقررات و رویه های معتبر قابل اجرا و شیوه های مناسب پیاده سازی آن­ها، واژه شناسی در قوانین، قوانین ایثارگران، قانون برنامه ششم (کاربردها)، قانون کار (کاربردها)، قانون رفاه و تأمین اجتماعی (کاربردها)، قانون مدیریت خدمات کشوری (کاربردها)، رفع ابهام از مقررات و ضوابط سازمانی، موانع اجرای صحیح قوانین و مقررات سازمان، ذی نفعان درون سازمانی و برون سازمانی و راهبردهای سازمان آشنا  شدند.

 

پیوستها

تاریخ انتشار: شنبه 3 آذر 1397