برگزاری نشست تخصصی" یادگیری موبایلی (M – Learning)" ویژه کارشناسان آموزش
اداره کل آموزش به منظورهم افزایی، تبادل و هم فکری درموضوعات مختلف و متنوع آموزش سازمانی در نظر دارد نشست ‏هایی را برگزار نماید،

 به همین منظور نخستین نشست تخصصی با موضوع یاد گیری موبایلی (M- Learning) را در هفته جاری برگزار نمود. نشست مذکور با هدف آشنایی مخاطبان با حوزه آموزش‏ های سیار  تاریخ 97/6/3  از ساعت 10 الی 11.30 با حضور 22 نفر از کارشناسان آموزش و مدیران اداره کل آموزش آقایان: دکتر حاجی سیاری، دکتر دهقانی و خانم دکتر معین برگزار و تدوین و ارائـه مطالب توسط خانم ها: سهیلا گـل شناس و فاطمه همایونی مقدم انجام شد.

استفاده از تکنولوژی های نوین در آموزش روش نوینی است که در همین راستا باید گفت آمار‏های به دست آمده نشان می‏دهد 95 % از جمعیت جهان تحت پوشش حداقل یک شبکه تلفن همراه هستند. با توجه به این موضوع بــاور متخصصان آموزش به منظوریادگیری بهتر با کیفیت بیشتر، بادوام‏تر، سریع‏تر، آسان‏تروبا انگیزه بیشتر،تکمیل ضعف شیوه‏ های سنتی آموزش، رفع محدودیت‏ های زمانی و مکانی، عدالت و فرصت برابری آموزشی، صرفه‏ جویی در هزینه ‏های آموزشی، تشویق و ترویج یادگیری مشارکتی "یادگیری موبایلی" می تواند گزینه خوبی باشد.

  موضوعات مورد بحث در این نشست:

-         مقدمه و تاریخچه؛

-         تعاریف (یادگیری الکترونیکی، سیار و موبایلی)؛

-         پژوهش های انجام شده؛

-         دسته بندی و حیطه های یادگیری سیار؛

-         یادگیری موبایلی و نظریه های مبتنی بر آن؛

-         عناصر اساسی محیط یادگیری از طریق موبایل؛

-         ویزگی‏های یادگیری موبایلی؛

-         یونسکو پیشرو در یادگیری موبایلی؛

-         نرم افزارهای کاربردی برای یادگیری موبایلی؛

-         مراحل راه‏اندازی یادگیری موبایلی؛

-         5 نمونه از بهترین نمونه‏های آموزش از طریق موبایل؛

-         مزایا و چالش های یادگیری موبایلی؛

-         داده های استراتژیک درباره یادگیری موبایلی؛

-         کارکردهای تلفن همراه در حوزه آموزش؛

-         اصول و ویژگی‏های یادگیری موبایلی؛

-         مدل‏‏های یادگیری از طریق تلن همراه؛

-         نمونه‏های موفق سازمانی؛

-         چشم‏انداز یادگیری موبایلی؛

این نشست با سئوالات و پیشنهاداتی که آقای دکتر حاجی سیاری، سایر مدیران و کارشناسان محترم داشتند  پایان یافت.

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 6 شهریور 1397