برگزاری دوره آموزشی « روابط عمومی الکترونیک» در ساختمان آموزشی امام رضا(ع)
دوره آموزشی «روابط عمومی الکترونیک» با هدف ارتقای سطح دانش، نگرش و مهارت فراگیران نسبت به فضای سایبر و IT در مأموریت های روابط عمومی، از تاریخ 96/8/6 تا96/10/2 به مدت 50 ساعت در ساختمان آموزشی امام رضا(ع) درحال برگزاری می ­باشد.

در این دوره آموزشی تعداد 36 نفر از کارشناسان روابط عمومی شاغل در تهران حضور دارند و محتوای آموزشی آن توسط آقای احسان غنی‌فرتدریس می‌شود.ضرورت تشکیل این دوره آموزشی افزایش سطح توانایی فراگیران در وسیع‌تر کردن دایره مخاطبان، انطباق و سازگاری ADJ.&ADA.  و استفاده از مزیت اینترنت برای در دسترس قراردادن داده ها به صورت ON LINEمی‌باشد؛ که این امر سبب تسریع در انجام وظایف مربوط به اطلاع یابی، اطلاع شناسی و اطلاع رسانی می شود.

فراگیران در این دوره با مباحثی نظیر:آشنائی با روابط عمومی نوین یا اطلاع مدار-کلیات، آشنائی با امکانات الکترونیک در روابط عمومی‌های امروزی، آشنائی با نقش کارشناس روابط عمومی دیجیتال وایجاد ارتباط فرامرزی و فرا سازمانی و اتنخاب رسانه،آشنا می­شوند ودر پایان دوره، طرح عملی برای ارتباط با مشتریCRM در فضای مجازی و ....) ارائه می شود.

پیوستها

تاریخ انتشار: شنبه 6 آبان 1396