برگزاری دوره آموزشی قوانین در بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) در معاونت توسعه و فناوری رسانه
دوره آموزشی قوانین در بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) با هدف آشنایی فراگیران و بالا بردن دانش و فرهنگ HSE ویژه مشاغل فنی در حوزه اداره کل تأسیسات از تاریخ 1 تا 97/7/3 به مدت 18 ساعت با حضور مدرس دوره آقای علیرضا فرج ­اللهی در معاونت توسعه و فناوری رسانه در حال برگزاری است.

      امروزه وضع قوانین و مقررات جدید در حوزه HSE (ایمنی، بهداشت و محیط زیست) دارای مزایای زیادی از جمله: کاهش زیان­ های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از حوادث، ارزیابی موثر مخاطرات ایمنی، بهداشتی و محیط زیست، شناخت کافی از عوامل بالقوه آسیب­ رسان در محیط کار و.... می باشد. نبود آگاهی کافی باعث ایجاد هزینه های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از غیراستاندارد بودن محیط کاردر سازمان خواهد شد. بنابراین آموزش­ های لازم برای همکاران بر حسب نوع کار و خطراتی که با آن در تماس هستند لازم می­باشد.

  فراگیران در این دوره آموزشی با مباحثِ مبانی بهداشت، عوامل زیان­ آور محیط کار، حوادث و مدل­ های پیشگیری از آن، روند تکاملی کاهش حوادث، هزینه­ های انطباق و عدم انطباق، ارزیابی و مدیریت ریسک، محیط زیست (تعریف، جنبه­ ها، پیامدها و آلودگی­ ها)، ابعادHSE  در سازمان، ساختارهای سیستم مدیریتی در HSE (مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه­ای،PDCA،OGP )، مدیریت بحران و اضطرار، مدیریت پیمانکاران (قبل از انتخاب، حین کار و پس از انجام کار) و فرهنگ سازمانی HSE (ویژگی­ ها، سطوح الزام، آگاهی و رفتار و ارتقای سطح فرهنگ) آشنا می­ شوند.

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 3 مهر 1397