برگزاری سمینار "تلویزیون اجتماعی" در سالن جلسات آموزش معاونت سیما
سمینار آموزشی "تلویزیون اجتماعی" در تاریخ96/6/14 به مدت 4 ساعت با حضور20 نفر ازمخاطبان (تهیه کننده،کارگردان، پژوهشگر) و مدرس آن جناب آقای جعفر خوشروزاده در سالن جلسات آموزش معاونت سیما درحال برگزار ی است.

با وجود اینترنت پهن باند و فراگیر شدن شبکه های اجتماعی مواجه شدن رسانه با شرایط و الزامات جدید را موجب شده است. بقا و تأثیرگذاری تلویزیون در چنین فضایی نیازمند تحول در فرم و محتوای برنامه ها و تولیدات آن است لذا در این راستا آموزش معاونت سیما با هدف آشنا کردن مخاطبان با الزامات اجتماعی شدن تلویزیون در فرم و محتوا اقدام به طراحی این سمینار نموده است.در این سمینارمدرس به بحث و بررسی سرفصل‏های ذیل می‏پردازد:مفهوم تلویزیون اجتماعی، مخاطبان تلویزیون به عنوان نشر دهنده اطلاعات، دوباره اجتماعی شدن مخاطبان، فعال شدن صفحه نمایش های دوم، سوم و چندگانه در کنار تلویزیون، درخواست محور شدن تماشای تلویزیون، ورود تلویزیون های هوشمند به خانه، فراگیر شدن تلویزیون مبتنی بر پروتکل اینترنتی IPTV، نقش بازی های اجتماعی تلویزیونی در جذب مخاطبان، نقش برنامه های کاربردی و نرم افزارهای موبایل در تلویزیون اجتماعی، گسترش اینترنت گردی هم زمان با دیدن تلویزیون، پخش تلویزیون در موبایل، در دسترس قرار گرفتن تلویزیون در هر زمان و هر مکان.

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 14 شهریور 1396