برگزاری دوره آموزشی"تجزیه و تحلیل فیلم و سریال" در ساختمان امام رضا (ع)
دوره آموزشی "تجزیه و تحلیل فیلم و سریال" ازتاریخ96/8/7 تا96/9/5 به صورت متمرکز با حضور50 نفر از ارزیابان سیمای تهران در دو گروه صبح و عصر در ساختمان امام رضا (ع)برگزار می‏شود.

هدف از طراحی این دوره افزایش مهارت در تحلیل محتوا و فرم برنامه‏ های مستند، داستانی و سریال بر اساس ملاک‏های علمی –هنری و تقویت و پرورش تفکر انتقادی فراگیران در راستای درک و داوری صحیحی تر تولیدات تلویزیونی است.

    این دوره به مدت 32 ساعت با حضور مدرس دوره آقای حمیدرضا حافظی اجرا می شود.و ملاک های مهم درک و داوری فیلم یعنی عناصر: متن، میزانسن، تدوین، صدا به صورت تجزیه و تحلیل دقیق و نما به نمای فیلم‏های کوتاه، سکانس‏هایی از فیلم‏های بلند و سریال‏های برجسته تلویزیونی جهان مورد بررسی قرار می‏گیرد. انتظار اداره کل آموزش این است که فراگیران پس از گذراندن دوره بر اساس عناصر ذکر شده تحلیل و ارزیابی برنامه ها را انجام دهند. 

پیوستها

تاریخ انتشار: یکشنبه 7 آبان 1396