برگزاری کارگاه آموزشی تکنیکهای کاربردی تولید گزارشهای خبری در مرکز کیش
این برنامه آموزشی با هدف ارتقای سطح دانایی، توانایی (مهارت)، نگرش فراگیران و حرکت به سوی بهبود و تعالی فردی، شغلی و سازمانی و افزایش مهارت فراگیران در تولید گزارش­های خلاقانه و بکارگیری تکنیک­های موثر در این حرفه از تاریخ 97/10/11 تا 97/10/12 به مدت 18 ساعت در حال برگزاری می­باشد. تدریس این کارگاه بر عهده آقای حسین طالبی است.

شرکت‌کنندگان در این کارگاه آموزشی گزارشگران و خبرنگاران می‌باشند که از مراکز بوشهر، خلیج فارس و کیش به صورت منطقه‌ای در مرکز  کیش در حال یادگیری هستند.

   فراگیران پس از پایان این کارگاه آموزشی بایستی بتوانند با دقت نظر بیشتر به رویدادها و سوژه های روزانه، مناسب­ترین و مهمترین سوژه را در حوزه های مختلف سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی برگزینند، سوژه‌ها را با خلاقیت و ابتکار خود پردازش کرده و نیاز های مخاطب را در شرایط موجود جامعه شناسایی نمایند، به منظور پردازش سوژه اطلاعات مورد نیاز را از منابع مختلف و قابل اطمینان استخراج کنند، ایده گزارش خبری خود را طراحی نمایند، سناریویی متناسب  با موضوع پیش­بینی کرده و در نهایت گزارشی جذاب و تاثیرگذار  با رعایت تکنیک­های آموزش دیده خلق نمایند.  

پیوستها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 12 دی 1397