برگزاری دوره آموزشی کارشناس- مجری رادیویی در مرکزقم
این دوره آموزشی با هدف ارتقای سطح دانایی، توانایی (مهارت)، نگرش فراگیران و حرکت به سوی بهبود و تعالی فردی، شغلی و سازمانی و نیز آشنایی با ویژگی ها و توانمندی های کارشناس – مجریان موفق رادیویی از تاریخ 97/4/2 تا 97/4/5 به مدت 32 ساعت در حال برگزاری می­باشد.

 تدریس این دوره بر عهده آقای محسن رسولی است.

شرکت‌کنندگان در این دوره گویندگان و مجریان در تمامی رده‌ها می‌باشند که  از مراکز سمنان، گلستان، لرستان، مازندران، یزد و قم  به صورت منطقه‌ای در مرکز قم در حال یادگیری هستند.

مجری و گوینده رادیو به عنوان اجرا کننده یک برنامه، خط اول تماس با شنوندگان یک شبکه محسوب می شود. با توسعه شبکه های رادیویی و برنامه سازی در حوزه های متفاوت، مجریان مختلفی به خصوص در نسل جوان پا به عرصه فعالیت گذاشتند که اغلب بدون گذراندن دوره آموزشی خاصی وارد این حرفه شده اند. از آنجا که ناتوانی و فقدان مهارت مجری دربیان، تبادل نظر،  تفسیروهدایت بحث ها وهم چنین ضعف دانش و قدرت تجزیه و تحلیل مسائل، لطمات بیشماری به کیفیت و محتوای برنامه رادیویی وارد خواهدکرد. لذا توانایی مجری و میزان تاثیرگذاری آن در جلب مخاطب و توفیق برنامه و شبکه از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

فراگیران پس از پایان دوره آموزشی میتوانند جایگاه مجری و تاثیر آن در جذابیت برنامه ها را شرح دهند، رویکرد محتوایی برنامه و اهداف آن را با تسلط و مهارت به مخاطب انتقال دهند، منابع آموزشی در دسترس را به درستی در برنامه استفاده کنند،مفهوم پادکست را توضیح داده وچگونگی ارتباط میان اجرای موفق و انتخاب سبک زندگی را توصیف کنند، با استفاده از تکنیک های کاربردیبرنامه های رادیویی را با شیوه های جذاب گویندگی و اجرا نموده و چند نمونه از خصوصیات و شاخص های مجریان موفق دنیا را تشریح کنند.

تاریخ انتشار: دوشنبه 4 تیر 1397