برگزاری دوره آموزشی نویسندگی در رادیو درمرکز قزوین
دوره آموزشی نویسندگی رادیویی با هدف ارتقای سطح دانایی، توانایی (مهارت)، نگرش فراگیران و حرکت به سوی بهبود و تعالی فردی، شغلی و سازمانی، پرورش استعداد نویسندگان و ارتقاء مهارت آنها به منظور نوشتن متنهای جذاب و خلاقانه از تاریخ 97/2/22تا 97/2/24 به مدت 20 ساعت برگزار می شود.

 تدریس این دوره بر عهده آقای رضا ساکی است. شرکت‌کنندگان در این دوره نویسندگان و تهیه‌کنندگان رادیویی می‌باشند که  از مراکز قزوین، البرز، اردبیل، زنجان و گیلان به صورت منطقه‌ای در مرکز قزوین در حال یادگیری می‌باشند

فراگیران پس از پایان دوره آموزشی باید بتوانند خصوصیات و مقتضیات انواع نوشته ادبی، اطلاع رسان و ترکیبی را بررسی و تحلیل کنند، با استفاده از شاخص های مثلث طلایی نوشتن و بر اساس موضوع تعیین شده توسط مدرس، یک متن ترکیبی بنویسند، علم معانی، بیان و بدیع را با یکدیگر مقایسه کرده و ویژگی های هر یک را تحلیل کنند، با استفاده از اصول علم بیان یک مقصود را به شکل ها و صورتهای گوناگون بیان و در نوشته‌ها بکاربرند، با استفاده از اصول علم معانی، کیفیت مطابقه کلام با مقتضای حال را تشخیص داده و در نویسندگی بکاربرند، برای فصاحت و بلاغت کلام،4 شاخص را نام برده و توضیح دهند و برای انواع نوشتار و گفتار با توجه به کاربرد و موضوع مثالی بنویسند.

پیوستها

تاریخ انتشار: یکشنبه 23 اردیبهشت 1397