برگزاری دوره آموزشی " مبانی ارتباطات انسانی"در مرکز آموزشی امام رضا (ع)
دوره آموزشی« مبانی ارتباطات انسانی» با هدف آشنایی فراگیران با مفاهیم اساسی در ارتباطات انسانی، نقش آن در رفتار انسانی و شناخت مهارت های ارتباطی،در تاریخ‌96/10/6 و96/10/13 به مدت 10 ساعت در مرکز آموزشی امام رضا (ع) در حال برگزاری می­باشد.

در این دوره تعداد 33 نفر از کارشناسان  و کارمندان روابط عمومی شاغل در تهران حضور دارند و محتوای آموزشی آن توسط آقای دکتر رضا خاشعی ارائه می‌شود.

یکی از وظایف اصلی­ شغل­ کارشناس روابط عمومی، مهارت های ارتباطی مناسب است که تسلط کافی به این مقوله باعث ایجاد ­حس اعتماد در مخاطب، برقراری ارتباطات انسانی مطلوب، توانایی در حل مسالمت‌آمیز مشکلات، درک مناسب از تفاوت افراد با یکدیگر (روحیات، نگرش ها، رفتارها) می‌شود، بدین منظور آشنایی کارشناسان روابط عمومی با بحث مهارت‌های ارتباطی از ضروریات برگزاری این دوره آموزشی می باشد.

فراگیران در این دوره با مباحثی نظیر:ابعاد وجودی انسان، تعریف و مفهوم، اصول و عناصر و مدل­های­ ارتباطات انسانی، موانع اساسی در ارتباطات انسانی (رازداری- اعتماد)، روش‌های برقراری ارتباط موثر، تعریف و مفهوم رفتار، انواع رفتار (فردی –گروهی-سازمانی)، شناخت رفتار متقابل، تعریف و مفهوم رفتار سازمانی واهمیت و جایگاه و نقش رفتار انسانی در سازمان آشنا می­شوند.

 

پیوستها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 6 دی 1396