برگزاری کارگاه آموزشی فیدرکشی و OUT DOORدر مرکز قزوین
کارگاه آموزشی فیدرکشی و OUT DOORبا هدف کسب مهارت در بهره ­برداری از پایه­ های اصلی موج و انتشار در فرستنده ­های رادیویی ویژه عناوین شغلی مهندس فنی (در حوزه فرستنده رادیویی) از تاریخ 9 تا 97/7/12 به مدت 32 ساعت با حضور مدرس کارگاه آقای نریمان تندرلی در مرکز قزوین برگزار شد.

     با توجه به اینکه هدف از ایجاد ایستگاه رادیویی رساندن سیگنال به مخاطب می ­باشد و اصل این سیگنال رسانی بر اساس انتشار است، آموزش انتقال سیگنال از فرستنده به آنتن و نحوه انتشار موج اهمیت ویژه ­ای دارد. مهندسین فنی شاغل در حوزه مربوطه با دانستن روابط حاکم بر فرستنده و آنتن و نحوه تطبیق آن­ها می ­توانند خطاهای فیدرکشی وDOOROUT را تشخیص داده و نیز راندمان فرستنده را بالا برده و تلفات تقویت­ کننده ­ها را کاهش دهند.

    فراگیران در این کارگاه با مباحثِ موج و رفتار موج در انتقال، موج و رفتار موج در انتشار، انواع آنتن­ ها و عملکرد آن­ها، آنتن­ های داپلکس، اندازه­ گیری آنتن و محاسبات آن، مدارات مچینگ، تجهیزات اتاق آنتن و طبقه آخر فرستنده و انواع فیدر و محاسبات فیدرکشی آشنا شدند.

پیوستها

تاریخ انتشار: یکشنبه 15 مهر 1397