برگزاری دوره آموزشی"نورپردازی" توسط آموزش معاونت سیما در ساختمان امام رضا (ع)
دوره آموزشی "نورپردازی" ازتاریخ96/6/5 تا96/7/30 با حضور30 نفر از نورپردازان، تصویربرداران و تدوین گران شبکه‏ های مختلف و مدرس دوره جناب آقای مرتضی جانبخش درروزهای یکشنبه از ساعت 17-14در ساختمان سبزبرگزار می شود.

هــــدف از طراحی این دوره، شناخت فراگیران با تکنیک‏ها و تأثیرات زیبایی‏شناسی نورپردازی است و آموزش تکنیک ها برای کاربرد اصلی‏ ترین شیوه‏ ها و تأثیرات آن در کنتراست و عمق تصویر به جهت تصحیح مشکلات فنی و ظرفیت ‏های بیانی نورپردازی است.محتوای دوره مذکور توسط آموزش معاونت سیما به مدت 32 ساعت طراحی شد، وپس از پایان دوره فراگیران باید به موارد ذیل تسلط کافی داشته باشند:

توضیح در خصوص تکنیک‏های نورپردازی، تعریف تاثیرات زیبایی‏شناسی نور، تشخیص انواع نورها، طبقه بندی اصلی ‏ترین شیوه‏ های نورپردازی و چهره، بکارگیری صحیح تأثیر نور در کنتراست تصویر، تنظیم میزان عمق تصویر،  اجرای درست شیوه نورپردازی در یک برنامه تلویزیونی ساده، بکارگیری مهارت قابلیت‏ های نورپردازی را در تصحیح مشکلات فنی، بکارگیری ظرفیت‏ های بیانی(تاثیرات هنری) نورپردازی.

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 7 شهریور 1396