برگزاری کارگاه آموزشی هدند تامسون
کارگاه آموزشی هدند تامسون با شرکت مهندسین و کمک مهندسین از تاریخ 16 الی 18 اردیبهشت و 19 الی 23 اردیبهشت به مدت 9 ساعت، توسط مدرس دوره آقای مهندس جعفر صرامی با هدف آشنایی با نحوه کارکرد ، پیکر بندی و بهره برداری سیستم هدند تامسون ، دراداره کل ارتباطات ماهواره ای برگزار شد.

کارگاه آموزشی هدند تامسون با شرکت مهندسین و کمک مهندسین از تاریخ 16 الی 18 اردیبهشت و 19 الی 23 اردیبهشت به مدت 9 ساعت، توسط مدرس دوره آقای مهندس جعفر صرامی با هدف آشنایی با نحوه کارکرد ، پیکر بندی و بهره برداری سیستم هدند تامسون ، دراداره کل ارتباطات ماهواره ای برگزار شد.

بنا بر اعلام مدیریت ارتباطات آموزشی، سیستم های هدند که جهت فشرده سازی سیگنال و ساخت TS می باشد بعنوان قلب سیگنال رسانی سازمانی بر بستر های مختلف از جمله زمینی ، ماهواره ای و IP می باشد. این سیستم هدند جدید ( محصول شرکت تامسون ) بعنوان رزرو سیستم هدند موجود(محصول شرکت تندبرگ) مورد بهره برداری قرار گرفته است و با توجه به اینکه سیستم جدید کاملا متفاوت از سیستم قبلی می باشد لذا آموزش نحوه ی بهره برداری و نگهداری آن ضرورت می یابد.

فراگیران در این دوره آموزشی با مباحث لایه فیزیکی- معرفی تجهیزات ، معرفی نرم افزار- تعریف Device در نرم افزار-DeviceConfig، ساخت TS در Net Processor ، Flex Stream - Scrambling- EPG و رادیو نما، Network Operation ، بررسی و عیب یابی آشنا شدند.

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 19 اردیبهشت 1396