برگزاری دوره آموزشی « تئوری عمومی سیستم ها» در مرکز آموزشی امام رضا(ع)
دوره آموزشی « تئوری عمومی سیستم ها»با هدف آشنایی فراگیران با نظریه ها و تئوری‌های سیستم و کاربرد مباحث نوین آن در سازمان صدا و سیما، شناخت نظریه عمومی سیستمی، نگرش سیستمی و آموزش عملیاتی نمودن فعالیت ها بر پایه سیستم، از تاریخ 96/9/28 تا96/11/24 به مدت 26 ساعت در مرکز آموزشی امام رضا(ع) درحال برگزاری می­باشد.

در این دوره آموزشی تعداد 30 نفر از کارشناسان سیستم شاغل در تهران حضور دارند و محتوای آموزشی آن توسط آقای دکتر عباس نژادعبدالله ارائه می‌شود.ضرورت تشکیل این دوره کسب شناخت لازم در زمینه عملیاتی نمودن فعالیت‌ها بر پایه نظریه عمومی سیستم ها،نگرش سیستمی در نظارت و مدیریت سازمان، ایجاد یکپارچگی و هماهنگی چارچوب کلی مناسب در سازمان صدا و سیماو عملی نمودن جنبه‌های گوناگون شناخت سازمانی می‌باشد.

فراگیران در این دوره آموزشی با مباحثی نظیر:مبانی و مفاهیم، طبقه بندی، پویایی و محیط سیستم ، نظریه عمومی سیستم ها ، نگرش و تفکر سیستمی، کنترل و ارتباطات، تعاریف و مفاهیم سازمان، مباحث نوین، تمرین عملیاتی، آشنا می‌شوند.

پیوستها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 29 آذر 1396