تقویم آموزشی کارکنان سازمان صدا و سیما سال 1397
تقویم آموزشی کارکنان سازمان صدا و سیما سال 1397بدین شرح می باشد:

برای مشاهده تقویم آموزشی کارکنان سازمان صدا و سیما سال 1397 کلیک کنید

تاریخ انتشار: یکشنبه 19 فروردین 1397