دوره آموزشی قالب­ های نوین برنامه سازی (جینگل، پروما، PSA ) در معاونت صدا
دوره آموزشی «قالب­ های نوین برنامه سازی» با هدف توانمندسازی تهیه کنندگان رادیویی در تولید و نحوه ساخت قالب های مختلف برنامه های رادیویی در سالن آموزش معاونت صدا از 5 شهریور تا 9 مهر 1398 به مدت 20 ساعت (6 ساعت نظری و 14 ساعت عملی) توسط آقای بهروز رضوی نژاد (مدرس دوره) و خانم نسرین قنبری (کارشناس اجرا) در حال برگزاری است.

 بسیاری از برنامه سازان شناخت کافی از قالب های برنامه سازی ندارند و نمی توانند آنها را از هم تشخیص دهند این امر باعث می شود در انتخاب صحیح ساختار برنامه با توجه به محتوا دچار مشکل شوند. بنابراین ضروری است مهارت تهیه و تولید برنامه در قالب های نوین رادیویی (جینگل، PSA، CSAو...) را کسب کرده و با توجه به انتظارها، خواست ها و نیازهای درحال تغییر مخاطبان بتوانند بهترین برنامه ها را ارائه کنند.

سرفصل های  این دوره آموزشی شامل چگونگی تولید PSA و CSA - طراحی و تمرین کلاسی، تفاوت پروما و آنونس، تعریف مستند و تفاوت آن با فیچر، چگونگی تولید فیچر - منابع فیچر، تعریف خبر - انواع خبر(سخت خبر، نرم خبر، اخبار فیچری طراحی و تم و...) است.

 انتظار می رود فراگیران پس ازپایان دوره بتوانند قالب های مختلف برنامه سازی (فیچر، جینگل و...) را با توجه به موضوع و هدف برنامه انتخاب کرده و براساس آن برنامه عملی تولید کنند.

پیوستها

تاریخ انتشار: شنبه 9 شهریور 1398