برگزاری دوره آموزشی مقدماتی تعمیر منابع تغذیه سوئیچینگ
دوره آموزشی مقدماتی تعمیر منابع تغذیه سوئیچینگ با هدف آشنایی فراگیران با ساختار منابع تغذیه سوئیچینگ و مدارات محافظ، درساختمان فنی پخش برگزار شد.

دوره آموزشی مقدماتی تعمیر منابع تغذیه سوئیچینگ با هدف آشنایی فراگیران با ساختار منابع تغذیه سوئیچینگ و مدارات محافظ، درساختمان فنی پخش برگزار شد.

این دوره آموزشی با شرکت مهندسین فنی و کمک مهندس صدا و تصویر از تاریخ 9 الی 16 اردیبهشت به مدت 36 ساعت، توسط مدرس دوره آقای مهندس مسعود علیخانی اجرا شد.

فراگیران در این دوره آموزشی با مباحث مروری بر منابع تغذیه ، پارامترهای تاثیر گذار بر کیفیت منابع تغذیه ، ضریب تثبیت ولتاژ ، ضریب تثبیت جریان، ضریب تثبیت دما ، ضریب رگولاسیون ولتاژ – زمان hold up–convergence time ، بررسی کلی رگولاتورهای خطی و کیفیت آنها ، مدارات محافظ آنها ، تنظیم کننده های سری ، تنظیم کننده های موازی ، مزایا و معایب ، بلوک دیاگرام منابع تغذیه سوئیچینگ ، عملکرد آنها ، بلوک های حفاظتی و جانبی ، اصول تعمیرات مدارات الکترونیکی ، معرفی یکسوسازها در منابع تغذیه سوئیچینگ ، جریان های یورشی و شیوه های مقابله با آنها ، انواع منابع تغذیه سوئیچینگ: PWM، المان های سوئیچینگ قدرت، المان های یکسو ساز و صافی خروجی، انواع کنترلر و فیدبک، مدارات محافظ ،تغذیه کمکی در منابع سوئیچینگ ، مسائل جانبی درگیر در منابع تغذیه سوئیچینگ شامل: RFI – EMI – PFC ،، FERRITE BEAD ، توان های "اکتیو" ، "راکتیو" و "ظاهری" ، نقشه خوانی ، نقشه منبع تغذیه سوئیچینگ (بطور نمونه نقشه پاور یک PC) آشنا شدند و در انتها به بررسی مزایا، معایب و کاربرد منابع تغذیه سوئیچینگ پرداخته شد.

تاریخ انتشار: یکشنبه 17 اردیبهشت 1396