برگزاری دوره آموزشی متمرکز " مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتهای مالی سازمان (1)" در مرکز کردستان
دوره آموزشی مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتهای مالی سازمان (1) با هدف آشنایی فراگیران با قوانین و مقررات مالی و محاسباتی در سازمان از تاریخ 97/5/22 تا 97/5/25 به مدت 30 ساعت در مرکز کردستان در حال برگزاری می­باشد.

 در این دوره تعداد 30 نفر از حسابداران و کارشناسان مالی 21مرکز سازمان حضور دارند و محتوای آموزشی آن توسط آقای دکتر سید سعید سید قدرتی تدریس می‌شود.

شناخت مجموعه قوانین و مقررات مالی حاکم برسازمان این امکان را فراهم می سازد تا کارکنان سازمان چارچوب مشخصی را به منظور اجرای عملیات مد نظر قرار داده و از آن پیروی نمایند و بدان وسیله بتوانند مرزهای سیاست ها و خط مشی‌های سازمان را مورد توجه قرار دهند.

فراگیران در این دوره آموزشی با مباحث جایگاه سازمان صدا و سیما در قوانین کشور،اساسنامه سازمان صدا و سیما،آئین نامه مالی سازمان، آئین نامه معاملات سازمان، ضوابط اجرایی بودجه سال جاری، دستورالعمل نحوه و کنترل تنخواه‌ گردان، نظامنامه مأموریت، قانون منع مداخله کارکنان دولتی در معاملات دولتی، قانون منع بکارگیری بازنشستگان، دستورالعمل پرداخت مزایای کارکنان، دستورالعمل پرداخت حق الزحمه، دستورالعمل اجرایی قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، قانون محاسبات عمومی مواد 17 و 24 و مواد 31، 32، 39-37 و بخشنامه های واریز درآمد به حساب خزانه آشنا می­شوند.

پیوستها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 24 مرداد 1397