برگزاری کارگاه آموزشی« ایمنی و بهداشت» ویژه کارکنان آزمایشگاه درمرکز بهداشت ودرمان
به همت مرکز بهداشت و درمان سازمان کارگاه آموزشی« ایمنی و بهداشت» ویژه کارکنان آزمایشگاه از تاریخ 97/6/5 تا 97/6/19 به مدت 6 ساعت در سالن آمفی تئاتر مرکز بهداشت و درمان برگزار می‌شود.

دراین کارگاه تعداد 25 نفر ار فراگیران حضور دارند و محتوای آموزشی آن طی 3 جلسه، روزهای دوشنبه از ساعت 12 تا 14 (مجموعا در 6 ساعت آموزشی) به صورت تئوری و عملی توسط آقای دکتر رضا میرزایی ارائه می‌شود. هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی ارتقاء سطح سواد سلامت این همکاران درخصوص پیشگیری از بروز مواجهات شغلی و بیماریهای ناشی از آن است.

از جمله مباحث مطرح شده در کلاس می‌توان به پیشگیری از انتقال عفونت، انواع مواجهات شغلی، شناسایی خطرات موجود در آزمایشگاه، علائم و هشدارهای ایمنی، مواد و محلول‌های خطرناک و آلاینده محیط زیست در آزمایشگاه، دفع ایمن پسماندها، وسایل حفاظت فردی، ایمنی تجهیزات آزمایشگاه و حمل و نقل دستی مواد اشاره کرد.

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 6 شهریور 1397