برگزاری کارگاه آموزشی « مهارت‌‌ ماشین‌نویسی سرعتی » در مرکز خراسان جنوبی
کارگاه آموزشی «مهارت‌‌ ماشین‌نویسی سرعتی» با هدف آشنایی فراگیران به انجام امور ماشین نویسی و شیوه های به کارگیری اصول و نکات مهم در ماشین نویسی با سرعت از تاریخ 97/7/11 تا 97/8/2 به مدت 14 ساعت در مرکز خراسان جنوبی در حال برگزاری می­ باشد.

 در این کارگاه آموزشی تعداد 16 نفر از خبرنگاران، دبیران خبر و تدوین‌گران شاغل در معاونت خبر مرکز حضور دارند و محتوای آموزشی آن توسط آقای محسن بهدانی ارائه می‌شود.

با توجه به وظایف شغلی خبرنگاران، دبیران و تدوین گران خبر مرکز خراسان جنوبی در نگهداشت دقیق و درست آنتن خبر مرکز، ضرورت تشکیل این کارگاه آموزشی از یک سو افزایش دانش و مهارت ماشین نویسی در فراگیران و از سوی دیگر صرفه‌جویی در وقت و تسریع در خبر مرکز و نیوزروم (که باید در اسرع وقت به قسمت­های مختلف ارسال نمایند) می‌باشد.

 فراگیران در این کارگاه آموزشی با مباحثی نظیر: مبانی ماشین­ نویسی و معرفی صفحه کلید، اصول ماشین نویسی 10 انگشتی و تکنیک ها و تمرین های افزایش سرعت ماشین نویسی آشنا می­ شوند.

پیوستها

تاریخ انتشار: یکشنبه 15 مهر 1397