برگزاری کارگاه آموزشی « کاربرد آینده‌پژوهی در رسانه» در مرکز کرمانشاه
کارگاه آموزشی کاربرد آینده‌پژوهی در رسانه با هدف آشنایی فراگیران با مقوله آینده پژوهی و بهره­ گیری از این دانش به عنوان ابزاری برای مدیریت و سیاست‌گذاری پیش‌نگرانه، از تاریخ 97/5/28 لغایت 97/5/29 به مدت 16 ساعت در مرکز کرمانشاه درحال برگزاری می­باشد.

   در این کارگاه آموزشی تعداد 31 نفر از معاونین و مدیران مرکز حضور دارند و محتوای آموزشی آن توسط آقای دکتر محمد رحیم عیوضی ارائه می‌شود.

ضرورت تشکیل این کارگاه آموزشی این است که فراگیران با رهیافتی روش‌مند، فرصت‌ها و تهدیدها را پیش‌بینی کرده و دربارة چگونگی پرداختن به آن‌ها اندیشیده و تصمیم‌های بهتری اتخاذ می‌کنند.

 فراگیران در کارگاه با مباحثی نظیر:بررسی مفهوم آينده و ضرورت توجه به آن، تعاريف آينده‌پژوهي و آینده‌پژ‌وه و تبيين ويژگي‌هاي آن، پيش‌بيني و آينده‌نگاري سنت‌های اصلي آينده‌پژوهي، گام‌هاي فرآيند آينده‌پژوهي، مروری بر روش‌هاي پركاربرد آينده‌پژوهی، دستاوردهاي آينده‌پژوهي برای سازمان‌ها و آينده‌پژوهي در رسانه آشنا می‌شوند.

 

پیوستها

تاریخ انتشار: دوشنبه 29 مرداد 1397