برگزاری کارگاه منطقه‏ ای" نویسندگی برای رادیو " در مرکز مهاباد
کارگاه "نویسندگی برای رادیو" از تاریخ 97/5/13 تا97/5/17 به مدت 40 ساعت با حضور 32 نفر از مخاطبان و مدرس آن جناب آقای رضا ساکی به صورت منطقه ای در مرکز مهاباد بــرگزار می‏شود. نویسندگان حوزه صدا از مراکز آذربایجان شرقی و غربی، زنجان، اردبیل و مهاباد در این کارگاه شرکت می‏کنند.

طرح محتوایی کارگاه توسط کارشناسان اداره کل آموزش در بخش طراحی آموزشی با هدف شناخت اصول نویسندگی رادیویی تهیه و تدوین شده است

  با توجه به شبکه‏ های متعدد رادیویی و ماندگاری و حفظ مخاطبان رادیو، متن ‏های پرمایه و جذاب می‏تواند این ماندگاری را به وجود بیاورد. به همین علت پرورش نویسندگان خلاق برای نوشتن متن‏های تأثیرگذار و پرمحتوا با در نظر داشتن نیاز مخاطبان و با بکارگیری مهارت ‏های نگارش و شناخت از علم معانی یکی از مهمترین ضرورت‏ های برگزاری کارگاه مذکور بوده است.  

 در این کارگاه مدرس به بحث و بررسی و انجام کارگاهی سرفصل‏ های ذیل می‏پردازند:

-         نویسنده کیست و هدف از نوشتن چیست؟

-         تبادل اندیشه

-         رساندن پیام

-         انواع نوشته

-         مثلث طلای نوشتن

-         علوم بلاغی (علم معانی، بیان در نویسندگی، علم بدیع)

-         کلام فصیح

-         کلام بلیغ

-         زبان نوشتار (زبان ادبی، زبان رسمی)

-         زبان معیار

-         زبان روزمره یا محاوره

-         زبان عامیانه

پیوستها

تاریخ انتشار: یکشنبه 14 مرداد 1397